Oferta

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej ładowności od 6 do 24 ton oraz przewóz materiałów sypkich/masowych zestawami kontenerowymi, pojazdami samowładowczymi (walking floor) do 27 ton - całkowita masa zestawu samochodowego nie więcej niż 40 ton.

WYNAJEM URZĄDZEŃ KOMPAKTUJĄCYCH - KOMPAKTORY, PRASO-KONTENERY, BELOWNICE, BRYKIECIARKI

Zapewniamy naszym klientom wynajem krótko i długoterminowy specjalizowanych urządzeń redukujących objętność.Usługę tę świadczymy poprzez wynajem pionowych belownic hydraulicznych o nacisku do 50 ton oraz kontenerów kompaktujących o nacisku do 24 ton. W przypadku materiałów sypkich poddających się kompaktowaniu sugerujemy stosowanie brykieciarek.

WYNAJEM KONTENERÓW, POJEMNIKÓW

Jesteśmy w stanie wyposażyć naszych klientów w cały typoszereg pojemników - począwszy od pojemników 120 litrów, 240, 1100 - aż do 40 cbm. Pojemniki mogą być na życzenie wykonane w wersji kwasoodpornej, z dodatkowymi wannami odciekowymi/wychwytowymi. Zapewniamy także wynajem pojemników transportowych, samowładowczych, magazynowych.

ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH, NADMIAROWYCH STOCKÓW  MAGAZYNOWYCH

Poprzez szerokie portfolio klientów z różnych branż jesteśmy w stanie efektywnie kojarzyć klientów poszukujących produktów ubocznych oraz nadmiarowych stocków magazynowych.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Odbieramy od klientów odpady, staramy się zagospodarowywać zgodnie z zasadą "piramidy recycklingu" i zasadą "najmniej szkodzić".

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Spośród szerokiego spektrum produktów i odpadów jakimi dysponujemy szczególne znaczenie odgrywają tworzywa sztuczne. Poprzez wieloletnią praktykę i wiedzę jaką zdobyliśmy przy obsłudze klientów, wypracowaliśmy efektywną metodologię przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przetwarzamy szeroką gamę materiałów opakowaniowych, odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji, a także z odzysku materiałowego. Do grona tych materiałów należą poliolefiny, tworzywa techniczne oraz specjalistyczne.

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

W świetle nieustającej karuzeli legislacyjnej jesteśmy w stanie, jako specjalista doradzać i "prowadzić za rękę" klientów szukających optymalizacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami.